Vzdělávací program ŠTěPánek v 1. B

Ostatní aktivity

Žáci se v doprovodu třídní učitelky Mgr. Pavlíny Císařové, asistenta pedagoga Bc. Kateřiny Soukupové (AP) a  Amálie Holubové se zúčastnili aktivit zaměřených na rozvoj komunikace, spolupráce a důvěry v třídním kolektivu 1. stupně. Žáci  formou pohybových a herních aktivit pracovali na  rozvoji a podpoře zdravého sebevědomí i respektu ve skupině. Prostřednictvím zážitkových her žáci zažili vzájemný respekt, emoce a otevřenou komunikaci mezi spolužáky a pedagogy a vytvoření  důvěry mezi spolužáky, mezi žáky a pedagogy. Kouzelný mlok všem žákům vysvětlil  bezpečnost i pravidla ve středisku.

Potom se žáci  učili pracovat ve skupinách i ve dvojicích, otevřeně komunikovat, spolupracovat, vyjadřovat se.

Ze střediska odcházeli všichni spokojeni a plni zážitků.

Již se těší na další připravené setkání.         

Mgr. Pavlína Císařová, třídní učitelka