Výukový program DDM Sluníčko Duchcov ve 4. A – taneční podložky

Ostatní aktivity

Na první místo v jejich hodnocení se dostala ta poslední - „Taneční podložky“. Tato aktivita přispívá k rozvoji rytmických schopností a dovedností dětí. Hudba, tanec a rytmus nenechaly nikoho sedět na židli. Celou hodinu se děti střídaly a v závěru podaly skvělé výkony.

Katarína Mižu, třídní učitelka