Podzimní zábavné odpoledne pro děti a rodiče – 3. 11. 2023

Ostatní aktivity

Pro děti byla připravena stanoviště s tematicky zaměřenými aktivitami, jako např. dlabání dýní, malování na obličej, skládání kostry, halloweenské pexeso, výtvarné činnosti, výroba slizu, hod na cíl.

Příjemnou atmosféru jsme doplnili občerstvením ve školní kuchyňce, která se proměnila  v kavárnu pro rodiče a děti. Část občerstvení  v podobě miniřízků, kanapek a sýrových mís jsme si objednali v teplické hotelové škole, další část již byla v režii paní asistentek Petry a Natálky, které uvařily výbornou dýňovou polévku. Překvapením byly sladké a slané dobroty, které přinesly maminky dětí z rodiny Ghalebových a Waslových. Všechny dobroty rychle zmizely, stejně tak porce dýňové polévky byly rozdány.

Jsme velmi rádi za hojnou účast dětí a rodičů, stejně tak jsme i rádi přivítali i bývalé žáky školy. Zájem a účast rodičů nás velmi těší a je důkazem toho, že takové akce mohou přispět ke vzájemnému setkávání v neformální přátelské atmosféře, vzájemnému poznání a ke zlepšení klimatu školy.

Děkujeme paní Světlaně Voráčkové, která  za školu  přípravu akce zajišťovala a organizovala, dětem ze žákovského parlamentu, které při organizaci pomáhaly, paní Vendulce Drobné, ředitelce Salesiánského střediska za podporu a jejím spolupracovníkům za přípravu a organizaci,  rodičům a přítomným pedagogickým pracovníkům za účast.

Akce byla realizována za finanční podpory z projektu Podpora snižování nerovností ve vzdělávání a z peněžních darů, které škola získala v minulých letech.

Budeme se těšit na další setkání, které se bude konat v pátek 8. 12.

Marcela Prokůpková, ředitelka školy