Světová škola

Ostatní aktivity

Zřejmě přemíra potravin a jejich jistá dostupnost, zvyšují objem nezkonzumovaných, v kontejnerech končících potravin. Oproti tomu jsou a nejen u nás lidé, kteří strádají hlady, bohužel v některých zemích je i hladomor. Tedy jsme se rozhodli proti nešvaru plýtvání s jídlem na školní úrovni za výrazné pomoci žáků zakročit, najít možnosti, jakým způsobem zužitkovat nespotřebované případně přebytečné potraviny, a tím pomoci těm, jímž se jídla nedostává. Cíl našeho projektu jsme započali ve spolupráci s parlamentem školy osvětou, která bude probíhat v průběhu celého po celý školní rok. Již proběhli a proběhnou akce zaměřené právě na námi vybraná globální témata. Uvítáme vaše podněty, nápady a připomínky.