Den pozdravů ve 2. B

Ostatní aktivity

Na konci  února si vyhodnotím, jak se nám to ve škole  dařilo. V 2. B jsme se seznámili s historií Dne pozdravů, názornou praktickou ukázkou zdravení ve skupinách a výtvarným ztvárněním pozdravů ve světě. Den pozdravů jsme zakončili výstavkou mezinárodních pozdravů.

 

Mgr. Pavlína Císařová, třídní učitelka 2.B