Den pozdravů ve 3. A

Ostatní aktivity

Děti zhlédly video s propagátorem pravidel společenského chování a etikety panem Ladislavem Špačkem, dozvěděly se informace o historii pozdravů a ještě budou vyrábět plakáty k tématu.

Den pozdravů si všechny děti ve třídě užily.