Výukový program DDM Duchcov ve 2. B – Just Dance

Ostatní aktivity

Na projekční  plátno se promítal příběh, podle kterého se žáci pohybují a trénují pohybové dovedností. Na konci každého příběhu se žákům ukazovala úspěšnost cvičení, což je motivovalo pro další cvičení nového promítání příběhů. Žáci měli velkou radost z pohybu.

Mgr. Pavlína Císařová, třídní učitelka