Preventivní program Městské policie Teplice - Prosetice

Ostatní aktivity

Žáci si zopakovali, jak se mají chovat v silničním provozu, jaká pravidla mají dodržovat při jízdě na kole či koloběžce, jak přecházet bezpečně vozovku, jak se chovat při nastupování a vystupování z dopravních prostředků. Žáci si také prověřili znalosti dopravních značek a důležitých telefonních čísel např. záchranky, hasičů atd. Preventivní akce se zúčastnilo celkem 156 žáků.

Další částí programu bude praktická část, která se bude konat v květnu na dopravním hřišti MP v Proseticích.

Poděkování patří panu Pavlu Brhlíkovi a skupině prevence kriminality MP za uspořádání preventivního programu a také za dlouholetou spolupráci se školou v oblasti prevence.

Marcela Prokůpková, ředitelka školy

s přispěním Zlatuše Kalinové, třídní učitelky 3. A a ŠMP pro 1. stupeň