Zážitkový vzdělávací program – Za Habsburky do Duchcova 31. 5. 2024 – 6. A

Ostatní aktivity

Žáci v nádherných zámeckých komnatách plnili zajímavé úkoly a sehráli divadelní představení, ve kterém se zhostili role kurfiřtů a zvolili císaře Svaté říše římské. Po ukončení programu je čekala prohlídka historického náměstí, občerstvení v místní kavárně a nakonec procházka rozlehlou zámeckou zahradou. Její kouzlo se pokusili zachytit na fotografie a vytvořili si tak virtuální galerii, která jim bude připomínat příjemně strávený den.

Účast žáků na vzdělávacím programu škola finančně podpořila z projektu NPO Podpora snižování nerovností ve vzdělávání.