Zážitkový vzdělávací program - návštěva spolku na ochranu opuštěných a týraných koček – Teplické kočky - 31. 5. 2024 – 2. B

Ostatní aktivity

Ve výukovém programu se žáci seznámili s pravidly bezpečného chování  v areálu budovy, s organizací  ochrany a péče o kočky v budově. Žáci si pomocí kvízu zopakovali teoretické znalosti  péče o zvířata. Dozvěděli se, jaké podmínky potřebují kočky ke svému růstu a jak o ně pečovat. Tato forma prožitku žáky velmi zaujala a někteří žáci by si rádi přinesli kočičku domů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Žáci teoreticky i prakticky získali nové vědomosti z oblasti péče a ochrany koček.  U kvízu se společně ve skupinách učili novým dovednostem komunikace, spolupráce. Také se seznámili s městem Dubí, okolní přírodou a získali nové znalosti z prvouky.   Někteří žáci navázali důvěrnější vztah se zvířaty a projevili zájem o kočičího kamaráda i další návštěvu v útulku.

Účast žáků na vzdělávacím programu škola finančně podpořila z projektu NPO Podpora snižování nerovností ve vzdělávání.

Mgr. Pavlína Císařová, třídní učitelka 2. B