Žákovský parlament ZŠ Plynárenská Teplice v projektu CEDU, o. p. s.

Akce ŠP

V rámci projektu se 10 zástupců společně s vedením školy a vedením parlamentu zúčastnilo aktivity PreDemos, která je zaměřena na návštěvu demokratické instituce spojené s besedou s jejím představitelem. V přípravné fázi žáci obdrželi materiály a seznámili  se s Úřadem vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry  Laurenčíkové, s oblastí jejího působení, s tématem lidských práv.

28. 5. 2024 se zástupci našeho žákovského parlamentu společně se zástupci ZŠ Předlice a 3. ZŠ Most vydali do Prahy. Vzhledem k dopravní situaci na cestě do Prahy a také nepříznivému počasí došlo ke změně programu – procházka z Hradčan kolem Pražského hradu  se nekonala a akce začala po 3 hodinách cesty na Úřadu vlády ČR, kde nás v zasedacím sále vlády přijala  zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková, která se se každým žákem a jejich pedagogickým doprovodem osobně přivítala. Setkání probíhalo ve velmi milé a přátelské atmosféře, kdy paní Laurenčíková seznámila žáky nejen s oblastí svého působení a s činností úřadu, který zastupuje, ale také s tím, že má velmi blízký vztah k Ústeckému kraji, konkrétně k městům Most, Teplice a Ústí. Zástupci všech 3 žákovských parlamentů měli konkrétní dotazy, které se týkaly lidských práv, školství, školského ombudsmana a problémů Ústeckého kraje.

Po návštěvě byl pro žáky připravený oběd na Právnické fakultě UK, kde je zaujal výtah pater noster, jehož funkčnost také se zájmem vyzkoušeli a poté se přesunuli do Skautského institutu na Staroměstském náměstí, kde proběhlo hodnocení setkání s paní Laurenčíkovou a představení aktivit zastoupených žákovských parlamentů.

Akci pořádalo Centrum demokratického učení CEDU, o. p. s. Na setkání žáků naváže online setkání pro vedení škol zapojených do projektu.

Marcela Prokůpková, ředitelka školy