Zážitkový vzdělávací program - návštěvy Botanické zahrady Teplice a Regionálního muzea v Teplicích 31. 5. 2024 – 7. A

Ostatní aktivity

Mohli vidět volně kvetoucí orchidej, také jak vypadá banánovník, bambus, různé druhy skalniček, sukulentů, kaktusů. Vnitřní i venkovní expozice byla pestrá, zajímavá a velmi pěkná. Poznatky využijeme v přírodopise v právě probíraných tématech.

Dále jsme se seznámili s částí historie Teplic, když jsme v muzeu  na teplickém zámku  navštívili expozici  „Po stopách zaniklého kláštera“. Viděli jsme pozůstatky klášterní baziliky (základy nalezneme na nádvoří zámku), Juditou založený klášter benediktinek s pozůstatky původního zdiva z 12. století, dokonce kopii lebky královny Judity, a také nás paní průvodkyně zavedla do románské krypty. Na závěr jsme se ocitli v umělé jeskyni, tzv. grottě.

Děkujeme muzeu za velmi zajímavou prohlídku s ochutnávkou středověkých časů.

Účast žáků na vzdělávacím programu škola finančně podpořila z projektu NPO Podpora snižování nerovností ve vzdělávání.

Jana Černá