Zážitkový vzdělávací program – návštěva Ústí nad Labem – 3. A

Exkurze a výlety

Seznamovali jsme se s historickými památkami např. hradem Střekov, s moderními stavbami i přírodními zajímavostmi, jako je např. Marianská skála, povídali jsme si o soutoku  řek Labe a Bíliny atd. Na Větruši jsme navštívili zrcadlové a přírodní bludiště, v okolí jsme také poznávali rostliny, např. akát, vinnou révu.

Celý výlet se nám vydařil, počasí nám přálo.

Účast žáků na vzdělávacím programu škola finančně podpořila z projektu NPO Podpora snižování nerovností ve vzdělávání.

Zlatuše Kalinová, třídní učitelka 3. A