Dílenský projekt „Děti dětem“

Ostatní aktivity
Škola

            Při našich dílenských projektových dnech jsme se již dvakrát zaměřili na pomoc zvířatům (psí boudy, ptačí budky) a osvěžili si lidové tradice při výrobě velikonoční řehtačky. Tentokrát jsme naše snažení zaměřili na děti v prosetických  mateřských školách. Rozhodli jsme se, že pro ně vyrobíme pohyblivé dřevěné hračky.

            Ve školní dílně se sešli vybraní žáci z druhého stupně, aby se pokusili  vyrobit dřevěné hračky. Pan učitel  předem připravil polotovary, které žáci museli opracovat a poté jednotlivé části výrobku sestavit do funkčního celku. Žáci pracovali ve dvojicích, aby vše stihli vyrobit a mohli si při práci vzájemně pomoci.

            Ne všem se povedlo celou práci dokončit v průběhu projektového dne. Proto několik žáků zůstalo ještě z vlastního zájmu po vyučování ve škole a společně s panem učitelem výrobky dokončili. Následovaly ještě drobné úpravy a dokončovací práce, ale nakonec bylo připraveno k předání 8 nových dřevěných hraček.

            Ti žáci, kteří zůstali ve škole a pomohli dokončit práci svých spolužáků, potom v doprovodu pana učitele navštívili prosetické  mateřské školy a obdarovali děti novými hračkami. Děti měly z nových hraček velkou radost a těšily se na to, až ony samou budou ve „velké škole“ také vyrábět podobné pěkné věci. Naši žáci naopak obdrželi pochvalu od paní učitelek za svou šikovnost .

             Přejeme si, aby hračky dětem dlouho vydržely a měly z nich radost.

 

Bc. Martin Hudeček

vyučující a autor projektu