Výtvarná soutěž „Moje město“

Soutěže

 PPP ÚK a Zařízení pro DVPP se sídlem v Teplicích vyhlásila výtvarnou soutěž pro žáky 2. stupně pod názvem „Moje město“. Žáci naší školy se této soutěže zúčastnili pod vedením A. Štofčové.

30. 11. 2017 byly do soutěže zaslány práce žáků 7. A, 7. B.  a  9. A.

V lednu 2018 zasedne odborná komise a vybere 25 artefaktů. Následně se uskuteční vernisáž a vyhlášení výsledků s předáním odměn pro jednotlivce. 25 prací bude vystaveno v prostorách PPP Teplice.

Mgr. A. Štofčová