PROJEKT EDISON

Škola

Ve dnech 28. 2. – 2. 3. 2018 na naší škole proběhl projekt EDISON, který je pod záštitou mezinárodní studentské organizace AIESEC. Název projektu Edison vznikl ze zkratky anglických slov Education (vzdělání), Drive (nadšení), Internationality (mezinárodní přesah), Students (studenti), Opportunity (příležitost), Network (síť kontaktů), a právě obsah těchto slov splnilo osm zahraničních studentů, kteří se podíleli na výuce jednotlivých předmětů napříč celým druhým stupněm. Jmenovitě to byli Gabriel Fonseca Villalobos (Costa Rica), Beatriz Maia (Brazil), Kiril Baukin (Ukraine), Yu-Xuan Chen (Taiwan), Zhi Wen Kuang (Malaysia), Gabriela Octaviani Budi Sekarini (Indonesia) a Anastasiya Grigoreva (Russia). Projekt je  určen vysokoškolským studentům z různých států světa. Pomáhá mladým lidem poznat nové zvyky, tradice, kultury a způsoby výuky a vzdělávání dětí a mládeže. Zároveň projekt umožňuje žákům setkat se s lidmi různých národností, s jinými vzory chování a jednání. Žáci také získali nové přátele, zejména pak kontakty, které jim mohou pomoci v případě jejich budoucích zahraničních cest či stáží. Žáci prolomili kulturní a jazykové bariéry a sami se podíleli na průběhu vyučování. Žáci tak měli možnost využít  své znalosti anglického jazyka. I při této akci jsme se opět přesvědčili, že výuka cizích jazyků má velký význam pro vzdělávání a přípravu žáků na budoucí studium. V rámci diskusí na různá témata získali novou slovní zásobu a možnost využít celého svého jazykového potenciálu. Žáci byli velmi motivováni  k vlastní aktivní účasti na jednotlivých hodinách. Učitelé měli zároveň možnost poznat své žáky v netradičních diskusních a debatních situacích, mohli zhodnotit současnou jazykovou úroveň a schopnost reagovat na otázky a dané situace. Zároveň učitelé získali praktickou zpětnou vazbu.

Během zahajovacího ceremoniálu byli stážisté přivítáni pěveckým a tanečním vystoupením žáků 8. A., poté se sami stážisté krátce představili a následně byli seznámeni se vzdělávací činností na naší škole. Stážisté byli také seznámeni s fungováním školy jako takové, školním stravováním a s mimoškolními a volnočasovými aktivitami. Stážisté se sami jedné z volnočasových aktivit zúčastnili, a to badmintonu. Následující den se zúčastnili komentované prohlídky AGC Arény Teplice. Zde získali informace o chodu teplického fotbalového klubu, který má pro sport v Teplicích velký význam. Milým překvapení byly suvenýry, které si zástupce marketingu FK Teplice připravil jak pro stážisty, tak i pro žáky, kteří studenty doprovázejí při  jejich volnočasových aktivitách. V pátek se pak jako dobrovolníci účastnili her a aktivit ve školní družině.

V pátek proběhlo závěrečné rozloučení a předání upomínkových předmětů. Stážisté  zhodnotili působení na naší škole, shrnuli své zážitky a poznatky. Zároveň také poskytli velmi významnou zpětnou vazbu  učitelům cizích jazyků. Studenti také popsali rozdíly mezi horizontálním a vertikálním systémem vzdělávání.

Všem studentům přejeme štěstí v osobním životě a mnoho studijních výsledků. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem organizátorům projektu, žákům a zejména pak učitelům a koordinátorům.

Mgr. Zuzana Kančiová, učitelka Aj a koordinátorka projektu ve škole