I TI NEJMENŠÍ JDOU ZA KULTUROU

Kulturní akce
Přípravná třída

Děti navštívily Krušnohorské divadlo v Teplicích, kde shlédly hudebně-pohádkové vystoupení Zvířátka a loupežníci. Po představení navštívily lázeňský park v centru města.

Třída se zúčastnila také kulturní akce-  letního koncertu v Šanovské mušli, na kterém vystoupil taneční kroužek a žáci teplické  Arkadie.

Na závěr školního roku děti podnikly výlet do herny Smíškov v Teplicích, kde hrály různé hry a zdolávaly překážkové dráhy.

Poslední akcí byl výlet na Doubravku. Děti po cestě na hrad plnily různé sportovní úkoly, v jeho areálu pak hledaly poklad a tvořily vlajku. I přes malý počet zúčastněných dětí byla akce velice povedená, děti byly aktivní a odnesly si hodně zážitků.