PLACENÍ OBĚDŮ NOVĚ A MODERNĚ UŽ I U NÁS

Škola

INFORMACE K PLATBĚ STRAVNÉHO BEZHOTOVSTNÍM PŘEVODEM

§  Od října 2018 je možná úhrada stravného (pouze obědy) i převodem z účtu. Možnost platit stravné v hotovosti zůstává zachována.

§  Platbu je možné provést pouze na celý měsíc. Datum platby vždy do 20. v měsíci na měsíc následující, tzn. 1. platba v říjnu na měsíc listopad.

§  Výše platby dle platného ceníku

Ceny stravného

Strávníci jsou zařazováni do věkových kategorií podle data narození. Děti, které dovrší 11 nebo 15

let do 31. 8. v daném školním roce, jsou již od začátku školního roku ve vyšší kategorii.

(Vyhláška 107/2005 Sb. O školním stravování)

Kategorie      Cena za 1 oběd   Zálohová platba pro převod z účtu – 22 pracovních dnů

7-10 let           19 Kč                   418 Kč

11-14 let         21 Kč                   462 Kč

15 a více let   23 Kč                    506 Kč

Cizí strávníci  51 Kč                   1122 Kč

§  Pokud se rodič (zákonný zástupce) rozhodne pro bezhotovostní platbu, nahlásí se u vedoucí školní jídelny a poté mu bude přidělen variabilní symbol.

Platební údaje:

Číslo účtu bankovním převodem u ČSOB:  1263603/0300

       Variabilní symbol: bude přidělen

Do poznámky uveďte: Příjmení a jméno dítěte                                          

§  Pokud nebude uveden správný variabilní symbol, nebude platba správně nebo vůbec přiřazena.

§  Po přijetí platby na účet budou žákovi automaticky přihlášeny obědy na každý další den, změnit či odhlásit obědy lze osobně či telefonicky.

§  Přeplatky budou převáděny do dalších měsíců, popřípadě vráceny na konci školního roku na účet.