Robotika, roboti a jejich programování

Škola

Naše škola využila nabídku Katedry informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem k zapojení do projektu Podpora rozvoje informatického myšlení PRIM č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 v  rámci výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání I.

Na konci letních prázdnin se ve škole uskutečnil příměstský tábor robotiky, kterého se zúčastnilo 30 žáků od 4. do 8. roč., kteří byli rozděleni do 2 skupin. Žákům se věnovali studenti katedry informatiky, organizačně akci zajišťoval RNDr. Jan Krejčí, pracovník katedry informatiky.

V průběhu týdne se žáci seznamovali s informatikou, robotikou a digitálním myšlením prostřednictvím programování robotů, programováním v aplikaci SCRATCH 2, stavěním, programováním a ovládáním robotů Lego Mindstorms. Cílem bylo zvládnout jednoduché programování a algoritmy.

Žáci měli zajištěn stravovací a pitný režim formou dopolední a odpolední svačiny a oběda, k pohybovým aktivitám měli k dispozici školní tělocvičnu. Také navštívili centrum popularizace vědy, výzkumu  a přírodních věd iQlandia v Liberci.

Příměstský tábor byl pro žáky velmi přínosný, měli možnost se seznámit a vyzkoušet si  základy programování a algoritmů a pracovat s technickými pomůckami, kterými škola zatím nedisponuje.

Poděkování patří RNDr. Krejčímu a studentům, kteří se žákům po celý týden věnovali.

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy