RECITAČNÍ SOUTĚŽ – školní kolo

Škola
Soutěže

Každá třída si zorganizovala svou soutěž a dva nejlepší žáci z každé třídy postoupili do školního kola. V úterý 5. 2. 2019 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Konalo se v 13:00 v učebně hudební výchovy.

Přítomna byla i komise, která měla pozorně posoudit výkony všech recitujících. V komisi zasedla Mgr. Markéta Vavřičková, Mgr. Lenka Kristová a Mgr. Veronika Šorfová.  Po společné poradě se komise dohodla o vítězích v daných kategoriích. Všichni zúčastnění dostali věcné ceny a dárky za snahu.  

Školního kola se zúčastnili tito žáci a žákyně:

1.    třídy – Marek Říha, Lamar El Hajjar, Veronika Patzeltová

2.    třídy – Ragad Ghalleb, Kateřina Kotalíková,

3.    třídy – Adnan El Hajjar, Adam Alfukiki, Minna Wasl

4.    třídy – Nela Heráková, Riana Krasnostavskaja, Arina Olyjnik

5.    třídy – Umayma Ghalleb, Ruaa Nasher, Michal Šmejkal, Jakub Říha

 

Do městského kola recitační soutěže, které se bude konat ve čtvrtek 21. 2. 2019 v 8:30 na ZUŠ Teplice, se probojovalo šest žáků. V 0. kategorii (1. třídy) postupují Marek Říha a Veronika Patzeltová. V 1. kategorii (2. a 3. třídy) postupují Adnan El Hajjar a Adam Alfukiki. V poslední 2. kategorii (4. a 5. třídy) postupují Arina Olyjnik a Jakub Říha.

 Doufáme, že všichni se pokusí o co nejlepší výkon. Věříme, že naši žáci budou úspěšní a budou dobře  naši školu reprezentovat.

 

Mgr. Markéta Vavřičková