Vyhodnocení celostátní soutěže "Můj hrdina"

Škola
Soutěže

Nakladatelství FRAUS vyhlásilo pro žáky základních a středních škol jarní jazykově–výtvarnou soutěž „Můj hrdina“.  Úkolem bylo popsat svého hrdinu (kamaráda, učitele, rodiče, prarodiče, sportovce, postavu z filmu, literatury atd.) v cizím jazyce a popis doplnit ilustrací, koláží nebo  grafikou. Do soutěže se v hodině  německého jazyka zapojili žáci 8. A a 9. A.

V kategorii NĚMČINA z celkového počtu 99 příspěvků pořadatel soutěže vybral jako nejlepší práce K. Korejsové, K. Vlasaté a Ruby Ghallab.

Děvčata tak navázala na úspěch před 2 roky, kdy v podobně zaměřené jazykově-výtvarné soutěži získala škola 1. místo.

Poděkování patří  vyučující německého jazyka Mgr. A. Zouharové a vyučující výtvarné výchovy Mgr. A. Štofčové, která účastníkům soutěže poskytla odbornou radu při výtvarném zpracování příspěvků.

 

Mgr. Marcela Prokůpková

ZŠ s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953