Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019

Škola
Soutěže

Žáci naší školy se  zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019. V letošním roce byla soutěž vyhlášena pod názvem „V domě hoří! Co teď?“ Stejně jako každý rok se soutěž týkala především prevence proti požáru, co je při požáru potřeba udělat hned a co následně, jaké jsou příznaky požáru v domě, jaká má být součinnost oznamovatele požáru s jednotkou požární ochrany atd.

Do soutěže se mohli zapojit všichni žáci naší školy. Soutěž však nevzbudila mezi žáky příliš velký zájem. Ve školním kole bylo celkem vybráno šest prací:

1.      stupeň- Arina Olijnyk- 4. B

2.      stupeň- Ladislav Tomáš- 6. A, Kamila Pomikáčková- 6. B, Elizabeth Gorlach- 8. B,

Hanan Al Qufaish- 8. A, Filip Salač- 8. A

Nyní čekají žáci na vyhodnocení okresního a krajského kola. Výsledky by měly být zveřejněny do

25. 5. 2019. Nejlepší práce z krajských kol postoupí do republikového kola. Zde se žáci dozvědí výsledky do 28. 6. 2019.

 

 

Mgr. A. Štofčová, vyučující výtvarné výchovy