Spolupráce školy a ČČK Teplice

Ostatní aktivity

Žáci výtvarného kroužku ZŠ s RVIVT v Teplicích pod vedením paní učitelky Mgr. A. Štofčové  se rozhodli opět udělat někomu radost. Tentokrát jejich práce našly svoje místo v Domově se zvláštním režimem, které je zařízením  Oblastního spolku Českého červeného kříže v Teplicích. Téma prací bylo různorodé, každý maloval podle své fantazie. Různorodá byla i výtvarná technika. Jednalo se převážně o enkaustiku, malbu na plátno,  sádrokarton a čtvrtku.

Věříme, že  obrazy a obrázky dětí, které si vybrala paní ředitelka Bc. Alexandra Svobodová se  svojí kolegyní Bc. Hanou Tyburcovou přímo ve škole, udělají radost zaměstnancům, klientům a návštěvníkům Domova se zvláštním režimem v teplické Wolkerově ulici. Na podzim bychom chtěli ve výzdobě tohoto zařízení pokračovat a také uspořádat pro jeho klienty společnou výtvarnou aktivitu, která by mohla přispět ke vzájemnému poznávání a pochopení dětí a lidí se zdravotním postižením.

Mgr. Andrea Štofčová

učitelka výtvarné výchovy

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy