Třídní výlet II. A – HZS v Teplicích

Exkurze a výlety

Ujal se nás jeden z hasičů, který právě sloužil.  Po vřelém přivítání jsme se nejdříve seznámili s jednotlivými hasičskými vozidly. Dopodrobna nám bylo předvedeno, s jakými nástroji a nářadím hasiči pracují. Také nám pan hasič vysvětlil, jaké vozidlo k jakému účelu slouží a co všechno obsahuje. Bylo nám umožněno prohlédnout si vozidla i uvnitř v kabině. Pak jsme si šli prohlédnout hřiště, kde hasiči pravidelně trénují. Nakonec nám názorně předvedl hasičské sirény. Výlet se nám líbil a byl pro nás velmi poučný.

žáci II. A a třídní učitelka Mgr. Lenka Kristová