Projektové dny – polytechnické vzdělávání I

Ostatní aktivity

Vzdělávací akce je zaměřena na rozvoj polytechnických dovedností žáků a účastní se jí celkem 60 žáků 4. roč. ze 3 zapojených škol – Základní škola Dubí 1, Základní škola Dubí 2 a Základní škola s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953.

Z naší školy bude do vzdělávací akce zapojeno 20 žáků 4. A a 4. B.