MAP II ORP Teplice Projektové dny – polytechnické vzdělávání I

Ostatní aktivity
Škola

Akce se konala 24. – 25. 10. 2019 na ZŠ s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953.

Dalšími zúčastněnými školami byly Základní škola Dubí 1 a Základní škola Dubí 2.

Z každé školy se zapojilo 20 žáků 4. tříd. Prvního projektového dne se zúčastnilo 10 žáků z každé ze zapojených škol a druhého dne dalších 10 žáků z každé školy, dohromady se každého projektového dne zúčastnilo 30 žáků. Z nich bylo sestaveno vždy 5 týmů po 6 žácích. Každý tým byl složen ze 3 dvojic ze 3 zapojených škol. Žáci  v týmech sestavovali  a programovali  roboty ze sad stavebnic LEGO a plnili  s nimi zábavné úkoly. K dispozici měli návody k sestavení robotů a používali notebooky, na kterých si mohli model a jednotlivé kroky prohlédnout z různých úhlů. Učili se také řešit technické problémy s roboty a spolupracovat v týmech.  

Po oba dny žáky provázela a pomáhala jim odbornou radou lektorka Ing. Barbora Kabíčková, které patří velké poděkování.

Poděkování za organizaci projektových dnů také patří zástupcům realizátora projektu MAS Cínovecko, o.p.s.

 

Mgr. Marcela Prokůpková

ředitelka školy