Projekt Krokus

Ostatní aktivity
Škola

Dne 25. 11.2019 se žáci 8. a 9. tříd Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 zapojili do projektu Krokus. Účast na projektu Krokus nabídla žákům možnost přiblížit se tématice holocaustu, a zvýšila tak povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti. Žáci měli možnost uvědomit si, jak důležitá je vzájemná tolerance a respekt vůči všem lidem bez ohledu na jejich etnickou příslušnost, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání.

Nadace Holocaust Education Trust Ireland poskytla škole 30 cibulek žlutých krokusů, které žáci vysadili na svahu před školou na památku jednoho a půl milionu židovských dětí, které zahynuly během holocaustu. Žlutá barva symbolizuje Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Žáci vysadili žluté krokusy, aby si připomněli děti, které během holocaustu zahynuly, a na které si začátkem jara opět vzpomenou, až krokusy pokvetou. Tak se na oběti holocaustu nikdy nezapomene a jejich památka přetrvá i pro budoucí generace.