Preventivní program Policie ČR - Dopravní výchova

Ostatní aktivity

Žáci se  seznámili s několika dopravními situacemi a jejich řešením. Zopakovali si své znalosti ohledně dopravních předpisů, chování na komunikacích i mimo ně, ať již jako chodci nebo cyklisté. Vše si názorně prohlédli na projekci na interaktivní tabuli.

Mgr. Lenka Kristová