Vánoční zpívání v teplické nemocnici

Ostatní aktivity

Všichni přítomní  se již těšili, až si  budou moci společně zazpívat. Děti postupně navštívily všechny pokoje na oddělení a na každém z nich zazpívaly koledu a předaly vánoční přání. Každému pacientovi také popřály a popovídaly si s ním. Ke zpívání se přidali nejen pacienti, ale i jejich rodiny, sestřičky a další přítomní. Na celém oddělení byla  velmi příjemná atmosféra v duchu blížících se Vánoc a  děti  sem přinesly radost, úsměv a dobou náladu. Jako vždy byly také vlídně přijaty zaměstnanci oddělení v čele s primářem MUDr. Ghalebem. Společná setkávání  se seniory, kteří jsou odkázáni  na doléčovací péči ve zdravotnickém zařízení, je důležité nejen pro ně, ale také pro děti, které se tak setkají i s těmi méně radostnými událostmi, se kterými se třeba dosud nesetkaly a neuvědomily si je, ale které jsou součástí života každého člověka.

Naše poděkování patří MUDr. Ghalebovi, primáři  oddělení následné péče a celému zdravotnickému personálu, jejich profesionální, náročné a obětavé péči o pacienty.

Bc. Dana Karrmannová a školní sbor

Mgr. Marcela Prokůpková