Projektové dny v 6. A - Rozdáváme radost

Ostatní aktivity
Fotogalerie

Před odchodem do města, kde jsme chtěli rozdávat vánoční přáníčka, jsme si zopakovali zásady slušného chování, rozdělili jsme se do skupin a zároveň jsme si rozdělili  téměř 150 přáníček do připravených košíčků. Měli jsme obavy, zda svůj úkol zvládneme a zároveň jsme si dávali otázku, jak na nás budou lidé reagovat. Věděli jsme, že máme zodpovědný úkol a také, že nás po návratu čeká pracovní list, do kterého jsme měli sdělit svoje zkušenosti z projektového dne.

A jak vše dopadlo?

Rozdali jsme všechna přání a setkali se s různými reakcemi. Lidé přijímali naše malé dárečky s rozpaky, protože se obávali, že chceme za přáníčka peníze.

Poté, co zjistili, že ne, následovala slova díků, lidé se usmívali, prohodili pár milých slov a byla slyšet i slova pochvaly. Někdo byl dokonce velmi překvapen, že se s tímto ještě nesetkal a že je to milé gesto.  Děti měly z odvedeného dobrého skutku velkou radost. Při navazování kontaktů se chovaly velmi slušně a hlavně dostaly návod, jak i s minimálním úsilím je možné nadělovat radost a že člověk nemusí s milým chováním, úsměvem nebo dobrým skutkem čekat jen na Vánoce. Zároveň měly děti možnost se  zamyslet nad tím, zda činit v dnešní době dobré skutky a dělat druhým radost skutky jen způsobem „něco za něco“, anebo to lze dělat zcela nezištně a také jinak.

Poděkování také patří paní Světlaně Voráčkové, asistentce pedagoga a paní Mgr. Aleně Zouharové, které se projektu zúčastnily.

Mgr. Andrea Štofčová, třídní učitelka