Den žákem hotelové školy

Ostatní aktivity
Škola
Fotogalerie

Hned po příchodu nás přivítali žáci 3. ročníku a rozdělili nás na dvě skupiny.  První skupina flambovala banány, zkusila si připravit míchaný nápoj a ochutnávala se zavázanýma očima různé nápoje z čerstvého ovoce.  Druhá skupina zatím připravovala bramborový salát a palačinky. Skupiny se pak vyměnily. Někteří žáci si chtějí si na hotelovou školu podat přihlášku. Mohli se tak podívat do školy a seznámit se s obory, které se zde studují. Děkujeme všem učitelům a žákům, kteří projektový den připravili a umožnili nám prožít zajímavé dopoledne, které se všem našim žákům líbilo.

 

Mgr. Zlatuše Štiková

výchovná poradkyně

 

Naše škola využila nabídku Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy v Teplicích zúčastnit se akce Den žákem hotelové školy.

Na začátku nás uvítali paní učitelky a studenti hotelové školy.

Seznámili nás s obory, které budeme moci u nich studovat, po čemž nám dali možnost se rozdělit do jednotlivých skupin.  Do akce nás nemuseli pobízet dvakrát. Do práce jsme se pouštěli s chutí a nadšením. Tvořili jsme takové dobroty, jako je bramborový salát či palačinky. Také jsme si vyzkoušeli pozici barmana a někteří si dokonce vyzkoušeli i flambování, které se nám všem moc líbilo.   Připravili nám i menší kvíz, kde jsme měli uhodnout z jakého ovoce či zeleniny je udělaný fresh, který byl schován pod ubrusem. 

Samozřejmě po každé práci jsme měli možnost si pochutnat.

 Všichni jsme si všimli, že si opravdu dali záležet a naší návštěvu brali opravdu vážně.

My jsme si to náramně užili a chceme za celou třídu poděkovat hotelové škole za opravdu mlsný zážitek.

 

Kamila Bakrajeva a Ivanna Anikeva -  9. A