Vzdělávací program HOP – První pomoc hravě II

Ostatní aktivity

Programu se účastnili žáci sedmých ročníků. Žáci se ve dvouhodinovém bloku naučili rozpoznat příznaky civilizačních chorob, dále se seznámili s první pomocí při akutních potíží u pacientů s civilizačními chorobami a o civilizačních chorobách hovořili jako o aktuálním problému. Diskuse na téma civilizačních chorob měla zejména preventivní charakter. Program byl velmi zajímavý tím, že byl interaktivní. Žáci s lektorem velmi zdařile spolupracovali, odpovídali na otázky, plnili zadané úkoly, pracovali ve skupinách, přednášeli své názory, návrhy a myšlenky. Znalosti některých žáků byly velmi překvapivé, a to v kladném slova smyslu. Za svou práci byly skupiny odměněny body. Skupina, která měla největší počet bodů, obdržela věcné ceny, které se hodí do domácí lékárničky. Na naší škole probíhá kroužek Mladý zdravotník, a bylo znát, že žáci z tohoto kroužku neodcházejí naprázdno. Všem žákům děkujeme za vzorné chování a za výborné plnění zadaných úkolů.

 

Mgr. Zuzana Kančiová