Adventní setkání rodičů, dětí a zaměstnanců ZŠ Prosetice 8. 12. 2023