Český den proti rakovině 2020

Ostatní aktivity
Škola

Akci pořádala Liga proti rakovině Praha z.s. Tato nezisková organizace vznikla v roce 1990 a jejími členy jsou pacienti s nádorovým onemocněním a jejich rodiny. Snahou organizace je snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v ČR. V průběhu celého roku Liga organizuje preventivní a osvětové akce, mezi největší patří Sympozium pro laickou i odbornou veřejnost, která se koná u příležitosti Světového dne proti rakovině. Liga pro svou činnost získává finanční prostředky od dárců a výtěžkem ze sbírky, které se účastní dobrovolníci.

Sbírka Český den proti rakovině probíhá vždy v květnu, letošní rok byl v tomto trochu jiný, a to kvůli špatné pandemické situaci. Sbírka proběhla v náhradním termínu - dne 30. 9. Každoročně Liga vyhlašuje téma, týkající se prevence jednoho konkrétního druhu nádorového onemocnění  - letošním tématem byla rakovina ledvin a močového měchýře.

Do sbírky se zapojila i naše škola, konkrétně třída 8.A. Žáci byli rozděleni do dvojic a společně nabízeli občanům Teplic koupi kvítku měsíčku lékařského. Pomohli tak získat prostředky na činnost Ligy. V letošním roce byla barvou kvítku zelená. Hodnota jednoho kvítku je 20Kč. Přispět lze i nyní, a to zakoupením e-kytičky za DMS.

Žáci k této akci přistoupili velmi zodpovědně a podařilo se jim získat 7 509 Kč. Tímto žákům velmi děkujeme.

 

Mgr. Zuzana Kančiová

třídní učitelka 8. A