Exkurze žáků do firmy Coca – Cola

Exkurze a výlety

 Po příjezdu do firmy se děti občerstvily nápoji, které měly k dispozici po celou dobu exkurze.  Pak se přesunuly do zasedací místnosti a zaměstnankyně firmy, která je měla po celou dobu na starosti, jim pustila na úvod video o historii firmy, nápoje, místní pobočky a jiné.

Poté se děti převlékly do hygienického oděvu, kterým byla čepice, bílý plášť a reflexní vesta a čekala je exkurze do samotného provozu. Děti měly možnost vidět výrobu pet lahví, míchání sirupu, destilaci vody, plnění lahví, nalepování etiket, přísnou kontrolu kvality nápojů a výsledných výrobků.

Tato exkurze byla po děti velmi zajímavá.

Exkurzi pořádala Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola v Teplicích v rámci projektu Cílená podpora škol při naplňování KAP1 (I-KAP B), který je zaměřený na implementaci intervencí KAP1 Ústeckého kraje prostřednictvím přímé a cílené podpory škol, konkrétně formou společných exkurzí ZŠ a SŠ Ústeckého kraje, které jsou pro žáky zdarma.

 Žáci naší školy v rámci tohoto projektu již 2x navštívili Science Center Techmania v Plzni.

 

Bc. Dana Karrmannová, DiS.

Mgr. Marcela Prokůpková